Recyklační poplatky


Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech dává od 14. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Společnost CT Praha, spol. s r.o. uzavřela smlouvu se společností REMA Systém a.s., která řeší tuto problematiku.

Recyklační poplatky budou přeúčtovány zákazníkům společnosti CT Praha, spol. s r.o.