Reklamace a servis

Co dělat když....

... je dodávka mechanicky poškozena dopravou (zjistíte poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 • zboží od dopravce nepřebírejte
 • neprodleně nás informujte telefonicky (t. 244016077), e-mailem (info@ctpraha.cz)
 • nahlaste číslo balíku přepravce
 • informaci o nepřebraném nebo poškozeném zboží zasílejte písemně e-mailem na info@ctpraha.cz
 • přepravci do přepravního listu vždy napište důvod odmítnutí zásilky
... jste si zboží převzali a přesto jste zjistili, že je mechanicky poškozené 

Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Zboží nesmí být použité - po použití nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodů zamítnuta.  Abychom však tuto reklamaci mohli řešit je bezpodmínečně nutné následující:

 • neprodleně nás informujte telefonicky (t. 244 016 077), následně písemně e-mailem na info@ctpraha.cz)
 • nahlaste číslo faktury a číslo balíku přepravce
 • ideálně doložte fotodokumentaci o poškození
 • řádně zabalené (veškerý originální obalový materiál včetně výplní) zašlete zpět na naši adresu k posouzení technikem

Poté CT Praha, spol s .r.o. zajistí vyřízení reklamace. Reklamaci poškozeného zboží, ke kterému došlo během přepravy zajistí společnost CT Praha, spol. s.r.o. a Vám bude dodáno zboží nové.

! Při nedodržení výše uvedených podmínek není možné poškození zboží dopravou reklamovat. !


Servis a opravy výrobků

Ačkoliv všechny výrobky prochází kontrolou kvality u výrobce, může se stát, že se Vám výrobek po čase porouchá. Co dělat...

 • odešlete výrobek do servisního střediska CT Praha, spol. s r.o. na vlastní náklady.
 • zaslaný výrobek musí být řádně zabalen v původním obalu, případně jiném. Obal musí vyloučit možné poškození výrobku během přepravy
 • zásilka musí obsahovat průvodní dopis s identifikací výrobku (typ, výrobní číslo) a popisem závady dále kopii faktury CT Praha, spol. s r.o. na tento výrobek nebo záručního listu.
CT Praha spol. s r.o. se vždy snaží opravu vyřídit co nejrychleji.  O stavu opravy vás budeme telefonicky informovat.